Car Service


 Tel:  08-795 99 40
 Fax:  08-795 99 43
 Mobil: XXX-XXX XX XX
 Email: Info@spangaautoservice.se

 car service i Spånga                       Bokning
 

Spånga Bilservice, Stockholm Bilservice

Vilka moment som ingår i grundservicen framgår av serviceprotokollet.

 • Grundservice/LongLife
  Grundservice/LongLife service är i grunden samma sak. Bilar med grundservice har fasta intervaller medan bilar med LongLife service har flexibla intervaller bla beroende på körsätt, antal kallstarter, etc.
 • Basservice
  (Följande åtgärder ingår in en Basservice)
  Byte av motorolja,
  oljefilter, luftfilter
  Kontroll av batteri, avgassystem,
  läckage på motor, växellåda och kylare, bromsrör och bromsledningar , belysning och styrelektronik, drivaxeldamask, skick på däck och bromsar.
  Okulärbesiktning av tändsystemet

 • Express Service drop-in-service
  Reparationer av slitagedelar, tex avgassystem, bromsar, stötdämpare och däck
  Byte av olja
  Kontroll av avgaser
  Småreparationer som är viktiga för din säkerhet, tex airbag, bälten, vindrutetorkare och strålkastare.
  Hjälp vid inbrottsskador
  Montering av tillbehör.
  Säsongsbetingad serviceBromsvätska

Byt ofta för att öka livslängden på bromskomponenterna

Luft kondenserar i ditt bromsvätskesystem – detta är oundvikligt. Därför ska vätskan bytas ut med jämna intervall. I serviceboken till din bil står när dessa byten ska ske, minst vartannat år.
Tänk på att bromsvätskesystemet inte är ett cirkulerande system – såsom till exempel kylvätskesystemet. Vatten kan därför samlas i systemet ute vid bromsen vid hjulet och kommer inte att ge utslag om du mäter vattenhalten i bromsvätskan i påfyllningskoppen!
Följ därför rekommendationerna i din servicebok – byt! Det ökar livslängden på bromssystemets komponenter.


Kamremsbyten

Kamremsbyten skall göras enligt av tillverkaren anvisade rekomendationer.Dem flesta tillverkare rekommendera att antingen skall kamrem bytas efter faställt körsträckan
eller antal år , villket som först inträffar.
Fordonets tidigare användning och servicehistoria måste alltid beaktas.


Intervall för kamremsbyte

Där så varit möjligt, har rekommenderade bytesintervall sammanställs ur information från fordonstillverkarna. I några enstaka fall har inga rekommendationer lämnats av tillverkaren, och beslutet att byta ut remmen måste tas efter en grundlig undersäkning av befintliga remmens kondition.

Förutom det som syns på remmen, finns det flera andra faktorer som måste beaktas när man kontrollerar en kamrem.

 • Är remmen en originalprodukt eller inte?
 • När byttes remmen ut senast, och skedde detta vid rätt kilometertal?
 • Är fordonets servicehistoria känd?
 • Har fordonet använts under påfrestande förhållanden, så att byte av rem borde skett oftare?
 • Är andra komponenter i kamaxeldrivningen, såsom spännare, remskivor och andra tillhörande komponenter som drivs av kamremmen - speciellt då vattenpumpen - i så pass gott skick att den nya remmens livslängd inte kommer att påverkas?
 • Om den befintliga remmen ser ut att vara i gott skick, kan man vara säker på att denna inte kommer att ge upp före nästa planenliga kontroll eller service?
 • Om remmen ändå skulle gå sönder, har man tänkt över följderna? Om motorn är av Interference-typ, kan det mycket väl uppstå allvarliga skador.
 • Kostnaden för ett rembyte såsom en del av en rutinservice kan vara så liten som 5 till 10% av reparationskostnaden om remmen skulle gå av.
 • Om remmen skulle vara i tvivelaktigt skick , måste bytas!

Så här ser en grundservice ut
VW Golf 4 och Bora

 

1.   Kylsystem: Justering fryspunkt och kylvätskenivå.
2.  
Motor/motorrum: Besiktning ev skador och läckage.
3.  
Batteri: Kontroll syranivå. Påfyllning dest vatten.
4.  
Torkare/Spolare: Påfyllning spolarvätska, funktion och kondition
         
Inställning vindrute-/ bakrute- och strålkastarspolare.
5.  
 Airbagenheter: Kontroll.
6.  
Elektriska förbrukare: Kontroll.
7.  
Fjäderbens-/styrstags-/styrväxeldamasker: Kontroll av kondition.
8.  
Styrstagsändare: Kontroll.
9.  
Däck: Kontroll av kondition och slitagebild.
10.
Ringtryck (inkl reserv): Korrigering.
11.
Bromsvätska: Påfyllning vid behov.
12.
Servostyrning/Hydraulsystem: Nivåjustering.
13.
Automatisk växellåda: ATF-nivå justering.

14. Slutväxel (automat): Nivåjustering.
15.
Serviceindikering: Nollnställning/Anpassning.
16.
Avgaspåverkandedelar: Besiktning.
17.
Grundtändläge, tomgångsvarvtal: Eventuell inställning.
18.
CO/HC-halt: Eventuell inställning.
19.
Slutkontroll.
20.
Tomgång/Maxvarvtal: Ev inställning (diesel).
21.
Provkörning. 22. Sotandelar: Mätning (diesel).
23.
Strålkastare: Inställning.
24.
Drivaxeldamasker: Kontroll av kondition.
25.
Egendiagnos: Avläsning data.
26.
Lambdareglering: Kontroll av funktion.
27.
Avgassystem: Kontroll av funktion och täthet.
28.
Bromsbelägg bak: Kontroll av kondition.
29.
Bromsbelägg fram: Kontroll av kondition.
30.
Bromssystem: Kontroll av funktion och täthet.
31.
Motor/växellåda/slutväxel: Kontroll av skador och läckage.
32.
Dörrstopp/låscylindrar: Smörjning.
33.
Motorolja: Byte.
34.
Oljefilter: Byte.
35.
Bränslefilter: Urtappning av vatten (diesel).

Däckbyte

 • Boka tid för däckbyte
  Bokning av däcksbyte kan göras nedan eller per telefon